top of page
Sten som er stablet ovenpå hinanden med ordene body, mind, soul og spirit skrevet på

Psykoterapi

Vi kan transformere smerte til visdom...

Der er ingen mennesker, som går igennem livet uden at blive såret. Det er en del af livet. Når vi bliver såret, er det som oftest meget svært at se en mening med, hvorfor det rammer os. Men når vi kommer ud på den anden side, så kommer vi, hvis vi arbejder med os selv, ud med mere dybde og visdom. Vi kan transformere smerte til visdom. Det er via vores livserfaringer, gode som dårlige, at vi vokser som mennesker.
 
Vi kan lære at bruge de vanskeligheder, vi bliver konfronteret med til at lære af, til at slippe gamle negative handlemønstre, udvikle større medfølelse, tilgivelse og selvindsigt - både overfor os selv, men også i vores relationer. Derved kan vores vanskeligheder blive skridt på vejen i stedet for forhindringer, vi hele tiden snubler over. 
 
I nogle tilfælde kan vores livsomstændighed også være fuldstændig meningsløs og smertefuld, men vi trækker stadig vejret, og vi må gøre vores bedste for at genfinde styrken og modet til at rejse os.
 
Jeg arbejder ud fra et holistisk og spirituelt livssyn; at krop, sind og sjæl er forbundet. Vores tanker og følelser påvirker vores krop og dermed vores helbredstilstand. Hvis vi ikke får italesat og udtrykt vores følelser, så sætter de sig i kroppens biologi og kan forårsage fysiske smerter og sygdomme.

 
Jeg arbejder med dine traumer ved at forløse de følelser, der ligger bag. Traumerne sidder dybt i vores cellebiologi og kan trigges både fysisk og følelsesmæssigt, når vi står i en situation, som minder os om vores oprindelige traume. 
Jeg benytter kognitiv samtale terapi, kropsterapi, chok & traumeforløsning, tegneterapi, chakraer, familieopstilling, drømme og mindfulness.

Jeg arbejder på det mentale, biologiske, emotionelle og spirituelle plan. 

Vi har en indre visdom til at helbrede vores følelser, krop og sjæl...

 

Ligesom kroppen har en evolutionær visdom til at helbrede og fornye sig selv, når vi kommer til skade, så har vi også en indre visdom til at helbrede vores følelser, krop og sjæl. Det kræver at vi tør kigge indad og finde kimen til fornyelse og helbredelse. Terapi er et samarbejde mellem klient og terapeut og det er derfor vigtigt at kemien er god for at få et frugtbart forløb. Jeg vil støtte dig i din forandringsproces og skabe et trygt rum, hvor du kan genfinde dine egen indre ressourcer og give slip på bagage som ikke længere gavner dig på din livsvej. Dermed opnår du øget livskvalitet og glæde i livet.

 

Vi er alle forskellige og mine sessioner er skræddersyet til dig, dine behov og din livssituation. Jeg har tavshedspligt og hvad vi taler om forbliver mellem os to.
 

Image by ekntrtmz

Terapi kan hjælpe dig med:

 • Stress, udbrændthed

 • Angst

 • Depression

 • Sorg

 • Tilgivelse

 • Søvnløshed

 • Lavt selvværd

 • Uhensigtsmæssige livsmønstre

 • Mangel på energi og glæde i livet

 • Problemer i parforhold eller relationer

 • Traumer

 • Hvis du har mødt et menneske med karakterafvigende/dyssocial adfærd som påvirker din eller dine nære relationers livskvalitet

 • Psykisk vold

 • Personlig udvikling og selvforståelse

 • Forståelse for det at være en Empath

 • Forståelse for det at være clairvoyant eller medium 

 • og meget mere....

bottom of page